31-12-10

Doofpot kinderporno - België censureert

DeClerck.jpg

Onze oorspronkelijke skynetblog 'Doofpot Justitie' waarin heel wat gegevens over de strijd van de vzw Werkgroep Morkhoven tegen kinderporno zijn opgeslagen, wordt al een jaar lang afgesloten.

Het is niet mogelijk om nieuwe artikels of commentaren op deze blog te publiceren.

De Belgische overheid, die ook het proces tegen aktievoerder Marcel Vervloesem organiseerde en daarbij zelfs cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort liet verdwijnen, zoals de Hoge Raad voor de Justitie op een bepaald moment moest bevestigen, heeft daar ongetwijfeld een hand in.

Onder de verdwenen cd-roms bevindt zich de cd-rom die de Werkgroep Morkhoven destijds aan de Belgische Koning liet overhandigen.   Het Belgische Koningshuis bezorgde deze kinderporno-cd-rom aan de toenmalige Justitieminister Tony Van Parys (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) die ze -normaal gezien - 'voor onderzoek' aan Justitie zou overgemaakt hebben.

(Foto: De huidige Justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) die een onderzoek weigert in te stellen naar de verdwenen cd-roms en de aangifte van de vzw Werkgroep Morkhoven inzake een man die zo'n 30 processen-verbaal met zedenfeiten met kinderen op zijn naam heeft staan, reeds jarenlang negeert.  Deze man organiseerde destijds de klachten tegen Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem.)

(Afbeelding: Pagina uit een proces-verbaal inzake kindermisbruiken te Amsterdam. Deze informatie werd door Marcel Vervloesem destijds aan Procureur Bourlet (zaak Dutroux) doorgegeven.  Die maakte het over aan de Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem metéén voor het 'bezit van kinderporno' vervolgde en de gegevens in het strafdossier van Marcel Vervloesem deed verdwijnen.)

zandvoort_warmerdam_NL_3.gif

 

 

 

 

26-02-10

Aktievoerder Marcel Vervloesem: spreekverbod, persverbod, verenigingsverbod

 

edf5248a64bd734b2465a87ce0d60f2a

Ik heb van de dochter van Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, zopas vernomen dat we geen recht meer hebben om hem te schrijven of te bezoeken omdat we 'te veel aandacht besteden' aan zijn onmenselijke opsluiting en de kinderpornozaak Zandvoort.
Marcel Vervloesem, van zijn kant, mag ons niet meer telefoneren. 'Anders krijgt hij nog twee jaar bij', zei zijn dochter die blijkbaar van bovenaf gechanteerd wordt.

Het verbod volgt op het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem reeds in 2006, via een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, kreeg opgelegd.

Het hof van beroep van Antwerpen hief in haar vonnis van december 2008, dit spreekverbod weliswaar op wegens 'onwettelijk en strijdig met de burgerlijke grondrechten' maar Justitie trok zich achteraf niets van deze verbreking aan en het spreekverbod bleef gedurende de 18 maanden durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, gehandhaafd.

Buiten het onwettelijke spreekverbod dat bovendien in overtreding is met haar eigen vonnis, heeft Justitie dus besloten om Marcel Vervloesem nu ook nog eens een onwettelijk spreekverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op te leggen (terwijl Marcel Vervloesem nog steeds in het bestuur van de vereniging zetelt).

Met het afschaffen van het bezoekrecht en het recht op briefwisseling laat justitie duidelijk verstaan dat zij ook met de wet Dupont (de zogenaamde gevangeniswet die de rechten van de gevangenen moest regelen maar die nooit werd toegepast) niet de minste rekening wenst te houden.
Het recht op briefwisseling staat ook ingeschreven in de Belgische grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ook het recht op medische verzorging, zoals tevens in de Wet Dupont gegarandeerd wordt, is voor de zoveelste keer opnieuw geschonden.
Marcel Vervloesem heeft sinds zijn volslagen isolatie in de gevangenis van Hasselt, drie weken geleden, immers geen enkele geneesheer meer gezien.  Hij lijdt nochthans aan een hartziekte, zware suikerziekte, heeft nierproblemen, heeft een sluimerende kanker en werd meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd (waarvan een 6-tal keren in de gevangenis).

Door de isolatie waarin hij terecht was gekomen en door het sadistische spelletje dat men van hogeruit graag met zieke gevangenen speelt (men 'vergat' het medisch dossier mee op transfert te geven, men 'vergat' hem geld mee te geven zodat hij niet meer schrijven of telefoneren kon, door allerlei 'vergetelheden' werd zijn terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout eindeloos uitgesteld,), was Marcel Vervloesem de laatste dagen zo ziek en wanhopig geworden dat hij opnieuw over zelfmoord sprak.
Vandaar dat men een plakkaatje aan zijn deur kleefde waarop staat dat hij 'extra-bewaking' nodig heeft.

De manier waarop uitgesproken vonnissen, wetten, reglementen en europese + internationale verdragen geschonden worden, is typisch voor het beleid van justitieminister De Clerck die zopas in zijn beleidsplan voor 2010 liet weten dat hij de wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen 'wil herzien' terwijl hij er simpelweg voor moet zorgen dat de bestaande wet correct wordt toegepast en het recht op bezoek, op briefwisseling, op medische en psycho-sociale begeleiding + reïntegratie, gerespecteerd worden.

De gevangene kan met zijn klachten nergens terecht en de toezichtscommissies die in de Wet Dupont uit 2004 werden voorzien, zijn zelfs nooit effectief opgericht geweest.

Ik acht het niet onmogelijk dat De Clerck van plan is om de wet Dupont zodanig aan te passen dat hij een wettelijke grondslag heeft om gevangenen omwille van zogenaamde uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen volledig van de buitenwereld af te zonderen en de gedwongen deportaties van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg in Nederland, zonder problemen te regelen.

Een pittig detail: België zetelt sinds kort met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie die blijkbaar werd opgericht om mensenrechtenschendingen te bevorderen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

16-01-10

Ronny Janssen, Annick Van Uytsel, Katrien De Cuyper,


kim-en-ken-verdwenen-15-jaar-geleden_1_512x0

 

Ronald Janssen: silence sur la réouverture du dossier Zandvoort

Jacqueline de Croÿ - 16 janvier 2010

Ronald Janssen, un ingénieur devenu professeur de dessin technique, a déclaré aux enquêteurs belges avoir assassiné 11 personnes entre 15 et 28 ans depuis le début des années 1990. Quinze 15 dossiers ont été rouverts, parmi lesquels celui de Kim et Ken Heyrman (8 et 12 ans), donc le meurtre de Katrien De Cuyper à l'âge de 15 ans.

La justice doit avoir un couteau sous la gorge pour sortir ça. Le ministère persiste en ses efforts pour assassiner Marcel Vervloesem, qui a signé, le 4 mars 2001, la plainte de l’ONG Morkhoven, où il expose la présence de Katrien parmi les victimes du réseau pédocriminel de Zandvoort. Son identification a été confirmée par analyse biométrique. La plainte n'a pas encore été jugée.

Le dossier était vide, "une bulle" que Marcel Vervloesem aurait exposé "par perversité et pour se faire de la publicité", avait dit le Procureur Tack, en le faisant passer pour le parrain du réseau pour l'envoyer en prison. Le jour où Marcel Vervloesem est tombé dans le coma au résultat d’une interdiction de l’hospitaliser, Jo Vandeurzen, ex-ministre de la justice, a déclaré qu’aucune image du fichier Zandvoort n’avait de lien avec des dossiers belges. Il a même menti pour justifier l'incarcération.

Il n’y a pas de "faillite des systèmes policier et judiciaire belge" qui aurait permise à Ronny Janssen de tuer durant 20 ans "aux nez et à la barbe des policiers", comme le dit la presse étrangère.

Katrien De Cuyper a donné son dernier coup de téléphone à ses parents le 17 décembre 1991 du café "Les Routiers", situé au rez-de-chaussée des studios pornographique X-Kiss et De Pauw dans le port d’Anvers. Son corps nu a été retrouvé le 19 juin 1992, dans une autre partie du port. Elle est morte étranglée.

Kim et Ken ont été kidnappés le 4 janvier 1994. Le corps de Kim a été retrouvé dans le bassin du port d’Anvers à cent mètres des studios X-Kiss et De Pauw. Elle avait été poignardée et violée. Ken n’a jamais été retrouvé. Ronnie Janssen enseignait à l’école d’un des petits frères de Kim et Ken : Axel, 17 ans.

Une ancienne victime du réseau a mené le Werkgroep Morkhoven chez Gerrit Ulrich, qui avait collectionné 88539 photos de pornographie et crimes sur des enfants. Ulrich achetait régulièrement la production de la maison mère du Studio De Pauw en Hollande. Il vendait un roman-photo pédopornographique de Katrien sur son site Apollo.

Ronny Janssen devait avoir 18 ou 19 ans au moment du meurtre de Katrien, ce qui permet d’étayer l’hypothèse qu’il a lui-même été victime du réseau, avant de devenir meurtrier en série. Des photos de lui sont susceptibles de figurer dans le fichier Zandvoort, à une époque où il était mineur d'âge.

Le Werkgroep Morkhoven a cherché des indications justifiant d’orienter l’enquête sur Kim et de Ken vers le X-Kiss. La nuit tombée, ils ont collé des avis de recherche des enfants aux environs du bistrot "Les Routiers". Marcel Vervloesem s’est caché dans la voiture. Luk, autre membre de l'ONG, est entré dans le bistrot, en feignant d’être ivre. Il a pris une bière. Il est ressorti titubant et en laissant tomber une affiche par terre, puis s’est planqué dans la voiture à toute vitesse. Trois hommes sont sortis du bistrot pour rattraper Luk. Ils n’ont vu que les avis de recherches et se sont précipités pour les arracher les uns après les autres !

Le Ministère de la justice est avisé depuis septembre 2006 que X-kiss offrait de la pédopornographie via webcam. Les photos pédopornographiques n’ont été enlevées du site qu’en décembre. Le site Internet www.x-kiss.be est toujours en ligne.

La justice belge avait prévu de vanter son efficacité en inculpant le meurtrier de Shana Appeltans et Kevin Paulus en trois jours. Un témoignage avait déjà exposé Ronny Janssen lors de l’enquête sur le meurtre d’Annick Van Uytsel en 2007. Le juge d’instruction n’avait pas jugé utile de faire fouiller son garage, où il cachait trois armes, sans permis de port d’armes.

Le témoignage aurait été "trop imprécis". Ronny Janssen, divorcé sur base de violences sexuelles, n’aurait pas eut le "profile" pour emballer Annick dans un sac en plastique avec une pierre et la jeter dans le canal en 2007. Mais en 2010, il n’a fallu que quelques heures pour que la police lui trouve le "profile" pour tirer deux balles dans la tête de Shana et trois balles dans la tête de Kevin, puis les faire flamber dans leur voiture. Les deux jeunes filles avaient 18 ans et le jeune homme 22 ans. La justice et la police dans ce cas, peut prouver un excellent travail, dit Stefaan De Clerck, le Ministre de la Justice et Child Focus a félicité les enquêteurs !

L’information ne passe qu’en filigrane. Le directeur de la prison où Ronald Janssen est détenu le dit objet de mesures de sécurité pour les pédophiles, alors que les victimes reconnues par la justice sont toutes majeures. Les onze aveux de meurtres assurés par la presse anglaise, ne sont que quatre, selon la presse belge. Ronald Janssen se souviendrait uniquement des âges, mais pas des noms de ses victimes. Une nouvelle victime sans nom a été reconnue aujourd'hui. Son corps a été laissé dans les pays de l'Est. Parle-t-on de Magdalena Gruszacka, Mr De Clerck?

Le procès de Ronny Janssen devrait démontrer que la justice a creusé la tombe de Marcel Vervloesem pendant 22 ans, pour enterrer la corruption de institutions, des juges et des policiers. Il faudra attendre huit ans de manoeuvres dilatoires, pour savoir ce qu'ils vont inventer comme vérité judiciaire.

_____

Editeur responsable: Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti - 10 Rue Faider - 1060 Bruxelles - Belgique - Droit de réponse: postmaster@droitfondamental.eu

 

http://droitfondamental.eu/001-Ronald_Janssen_silence_sur_la_reouverture_du_dossier_Zandvoort____fr.htm


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

http://tevirepedo.droitfondamental.eu/
Morkhoven Skynet
Droit Fondamental - (French, English, Italian)
Zandvoort case
Website - http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine - Droit Fondamental
Patrice Verdi
Verdwijningen - Disparitions - Missing children