17-06-14

De rooie duivels kunnen mijn kloten kussen

duivels.devils.rooie.jpg

Straatkinderen verdwijnen in voorbereiding op de wereldbeker voetbal

26 februari 2014


Documentairemaker Marijn Poels publiceerde een zes minutenfilm op internet over de misstanden rondom de verdwijning van straatkinderen in Rio de Janeiro. Met zijn korte internet film wil hij de discussie over de schrijnende situatie van de straatkinderen en de straffeloosheid aanwakkeren. Poels: “Deze film is een serieuze voorbode voor wat er de komende maanden nog gebeuren gaat in Rio.”

De deelstaat Rio de Janeiro kent vier vermoorde en acht vermiste kinderen per dag. Een totaal van twaalf kinderen die dagelijks verdwijnen. Dat blijkt uit een rapport van het IBGE (Demografisch Instituut voor Statistieken) uit augustus 2013.

De stad Rio de Janeiro is statistisch gezien een agressieve metropool. Vooral in de krottenwijken (de favela’s) waar drugsbendes het vaak voor het zeggen hebben. Veel kinderen komen om in het drugsgeweld tussen de rivaliserende bendes. Maar dat er zoveel kinderen per dag verdwijnen is misschien wel de meest opmerkelijke publicatie op de website van het IBGE. Waar zijn ze gebleven? Wat is er met ze gebeurd? Het stadsbestuur wil of kan het niet zeggen.

Want de stad wil zich momenteel juist positief in de wereldschijnwerpers werpen. Het Wereldkampioenschap Voetbal en de Olympische Spelen staan immers voor de deur. Het zijn de goudgele stranden, de samba en het Christusbeeld op de 710 meter hoge Corcovado-rots waarmee de metropool zich presenteert. De propaganda-machine koketteert met een ongekende X-factor en heeft als taak duizenden toeristen en sportfans naar de stad te trekken. En daarvoor mag niets, maar dan ook niets in de weg staan.

In de schaduw van de stadspropaganda ontpopt zich een cultuur van sociale apartheid. Het stadsbestuur wil af van de duizenden straatkinderen. Het gros is de favela’s ontvlucht. Door de aanhoudende armoede of het drugsgeweld belanden deze kinderen op straat.

Maar Rio de Janeiro wenst geen openlijke straatarmoede meer te zien. Om een beeld van een moderne metropool te creëren en de toerist een veilig gevoel te geven. Het stadsbestuur heeft hiervoor een speciale eenheid in het leven geroepen: de Ordeschok. Deze gewapende politie-eenheid trekt er vooral ’s nachts op uit met geweren, knuppels en traangas om straatkinderen te verjagen en op te pakken. Ze worden afgevoerd naar speciale gesloten instellingen of komen terecht in jeugdgevangenissen. Wat er daarna met de kinderen gebeurt, is niet bekend.

http://www.dewereldmorgen.be/blogs/marijnpoels/2014/02/26/straatkinderen-verdwijnen-in-voorbereiding-op-de-wereldbeker-voetbal

20:07 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, België, rode duivels, rooie duivels | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-06-14

Dakloos door de schuld van de overheid

dakloos.jpg

Als men in Borgerhout (Antwerpen) komt wonen, moet men meer dan 2 maanden wachten vooraleer de gemeentelijke administratie voor een adresverandering en een nieuwe identiteitskaart heeft gezorgd.

Gevolg hiervan is dat men problemen krijgt met zijn administratie en alles in het honderd loopt.

Door het geknoei van de administratie, worden veel mensen dakloos.

18:54 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, België, dakloos, overheid | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

11-07-13

Een politiek sfeerbeeld uit Brussel

sint.gillis.Dillensplein.jpg

Hierbij even een sfeerbeeld uit Brussel en meer bepaald uit Sint-Gillis dat reeds jarenlang door een franstalige socialistische partijkliek bestuurd wordt.

Men hoeft geen Vlaams-nationalist of Bart De Wever-fan te zijn om te begrijpen dat er in de Brusselse gemeenten tal van zaken verkeerd lopen...

---

Sinds de opening van het nieuwe café-restaurant Le Dillens is de sfeer van het Dillensplein te Sint-Gillis compleet veranderd. Dat komt omdat het terras van Le Dillens zowat 1/4 van het pleintje inneemt dat met haar bomen, prieeltjes en publieke zitbanken een geheel andere bestemming had.

De eigenaars van het café houden zelfs geen rekening met de publieke zitbanken die niet door de tafeltjes en stoelen van Le Dillens geblokkeerd worden maar waartegen ook de tafeltjes staan opgesteld.  De publieke zitbanken dienen nu dus als ‘stoelen’.

De eigenaars van het café zeggen wel dat het uitgebreide terras enkel diende voor bij de opening van het café maar die opening dateert reeds van 28.6.2013.

De nieuwe eigenaars van Le Dillens blijken een onderlinge deal te hebben afgesloten met de uitbaters van het Indische internetcafé dat zich daarnaast bevindt (en waarvan het voetpad nu vol staat met tafels en stoelen van het café).

De uitbaters van het internetcafé huren dan weer een appartement van de eigenaar van het oude café Le Dillens dat jarenlang een soort volkscafé was.

Op het pleintje bevindt zich ook het café-restaurantje Oma waarvan de eigenaars wél rekening houden met het gemeentelijke reglement, de omwoners en de bestemming van het pleintje.

Op 5 Juli, 2013 werd er een klachtbrief geschreven naar de heer Mesozy van de Dienst Veiligheid, Hygiëne en Leefmilieu Sint-Gillis, Van Meenenplein 39, 1060 Sint-Gillis.
 
De brief bleef echter onbeäntwoord en de situatie blijft onveranderd.
Heel wat bezoekers van Le Dillens beschouwen het Dillispleintje thans als de verlenging van hun terrassen op het Sint-Gillis Voorplein (Maison du Peuple, Brasserie de l’Union,).  Zij maken deel uit van een elitair clubje met een PS-signatuur dat zich wil amuseren ten koste van de buurtbewoners die dagelijks met lawaaioverlast te maken krijgen.
 
Sint-Gillis wordt reeds jaren door de PS (Parti Socialiste) bestuurd.  Deze kwestie is dus ook met het politieke beleid van de PS gebonden. Vandaar dat de gemeentelijke overheid niet direct geneigd zal zijn om het gemeentereglement, het leven van de buurtbewoners, alsook de oorspronkelijke bestemming van het pleintje te respecteren.
 
Foto’s: 1) Het pleintje voor dat het nieuwe café Le Dillens er kwam. 2) Het internetcafé waarvan het voetpad nu volgestouwd is met tafeltjes, stoelen en luidruchtige consumenten.

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/07/gemeente-sint-gillis-inrichting-van-terrassen.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-lettre-ouverte-maire-saint-gilles.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/05/le-dillens-open-brief-aan-burgemeester-sint-gillis.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/brussels-cafe-brengt-nieuw-leven-in-de-brouwerij.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/07/01/saint-gilles-sint-gillis-place-dillens-dillensplein.html

http://brusselbruxellesbrussels.skynetblogs.be/archive/2013/06/25/parvis-de-saint-gilles-sint-gillis-voorplein-2.html

21:48 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, aktie, België, Brussel, politiek, sfeerbeeld | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-04-13

België: geen strijd tegen de terreur

Image

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.

Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.

Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

=====

De strijd tegen het terrorisme

Het artikel 139 van de Belgische Strafwet omschrijft een "terroristische groep" als: 'iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137. Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een terroristische groep in de zin van het eerste lid.'

De terroristische aanslagen van 9/11 te New York en Washington en de navolgende golf van terreur (o.m. te Madrid en Londen) hebben binnen Europa een ruime beweging op gang gebracht om de strijd tegen het terrorisme te versterken.

De «Verklaring betreffende de Bestrijding van Terrorisme» van de Raad van de E.U. van 25 maart 2004 legde reeds de klemtoon op het versterken van de samenwerking tussen de politionele en justitiële autoriteiten van de lidstaten onderling en met de internationale instellingen.

In België werd in een eerste fase het wetgevend instrumentarium uitgebreid.

Zo kregen het Europees aanhoudingsmandaat en de gemeenschappelijke onderzoeksteams een wettelijk kader. Er werd een nieuw hoofdstuk inzake 'terroristische misdrijven' in ons Strafwetboek ingeschreven. De bijzondere opsporingsmethoden en andere methoden kregen een nieuw wettelijk kader zodat ze ook in de strijd tegen het terrorisme kunnen worden gebruikt. En in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters doen in de strafprocedure hun intrede.

Vele van deze wetgevende initiatieven maken vandaag nog het voorwerp uit van een maatschappelijk debat omtrent de proportionaliteit van de maatregelen en hoe deze zich verhouden tot de fundamentele rechten en vrijheden van het individu.

In een tweede fase werden initiatieven genomen om de werking van de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten beter op elkaar af te stemmen. Voor de analyse van de terroristische dreiging tracht men maximaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie.

De wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (houdende de oprichting van het OCAD) is desbetreffend een mijlpaal: de wet zoekt voor de modaliteiten van samenwerking en informatie-uitwisseling een evenwicht tussen enerzijds de rechten en vrijheden van het individu en anderzijds het algemeen belang en het recht van de staat om zich te beschermen tegen bepaalde vormen van criminaliteit.

Uiteraard is het verhaal niet af. Vele nieuwe uitdagingen dienen zich aan, zoals:

  • het wettelijk regelen van de onderzoeksmethoden waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken (de zgn. BIM);
  • de proactieve (en maatschappelijke) aanpak van radicalisme;
  • het onderling op elkaar afstemmen van de inspanningen van alle actoren in de veiligheidsketen

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?Itemid=64&id=40&a...

====

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04...

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-...

Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses:
http://morkhoven.wordpress.com/2013/04/21/minister-milque...