21-04-13

Minister Milquet naar Washington ‘om strijd tegen terrorisme te analyseren’

Image

De Belgische Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet is enkele uren geleden naar de Amerikaanse hoofdstad Washington vertrokken 'om er de aanpak van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme te analyseren'.

Laat ons hopen dat de Minister van de directeur van de CIA en de verantwoordelijken van de Amerikaanse veiligheidsdiensten ook kan leren  wat het verschil is tussen aktiegroepen en terroriserende jeugdbendes die in de strijd tegen aktiegroepen en onschuldige burgers worden gebruikt....

====

'Joëlle Milquet in de leer bij CIA en FBI'

21/04/2013 - 16:34 Kevin Calluy

Federaal vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (CDH) is vertrokken naar de Amerikaanse hoofdstad Washington om er de aanpak van de Amerikaanse veiligheidsdiensten in de strijd tegen terrorisme te analyseren.
Joëlle Milquet reist samen met onder meer Catherine De Bolle, commissaris-generaal van de federale politie en André Vandoren, directeur van het OCAD, het Coördinatie-orgaan voor de Dreigingsanalyse- en coördinator van het plan in de strijd tegen het terrorisme.

De Belgische delegatie zal spreken met de leiders van verschillende veiligheidsdiensten om een inzicht te krijgen in de aanpak en gebruikte technieken in de strijd tegen terrorisme en radicalisme. Staan onder meer op het programma:

John Brennan: directeur van de CIA
Vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en FBI
Janet Napolitano: minister van Binnenlandse Veiligheid
De politie van Washington
Michael McCaul: voorzitter comité binnenlandse veiligheid (Congres)

http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130421_MilquetVS

-------

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-werkgroep-morkhoven-wil-onderzoek-en-maatregelen/

Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses:
http://morkhoven.wordpress.com/2013/04/21/minister-milquets-akties-tegen-terroristische-activiteiten-zijn-geen-sukses/

België: geen strijd tegen de terreur

Image

In tegenstelling tot wat de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH) op haar website beweert, zijn de akties tegen terroristische activiteiten in België geen sukses.

Dat blijkt uit de reeds maandenlange terreurcampagne van een geörganiseerde bende tegenover twee gezinnen met minderjarige kinderen en buurtbewoners te Herentals waartegen de Minister van Justitie A. Turtelboom (Open VLD) en Minister Milquet niet optreden.

Doordat de lokale en federale overheid in gebreke blijven, werd er zelfs een aanslag gepleegd in deze zaak en een buurtbewoner kreeg onlangs een mes op de keel gezet met de waarschuwing dat hij zich 'niet moest moeien indien hij de bende niet op zijn nek wil krijgen'.

=====

De strijd tegen het terrorisme

Het artikel 139 van de Belgische Strafwet omschrijft een "terroristische groep" als: 'iedere gestructureerde vereniging van meer dan twee personen die sinds enige tijd bestaat en die in onderling overleg optreedt om terroristische misdrijven te plegen, als bedoeld in artikel 137. Een organisatie waarvan het feitelijk oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is of die uitsluitend enig ander rechtmatig oogmerk nastreeft, kan als zodanig niet beschouwd worden als een terroristische groep in de zin van het eerste lid.'

De terroristische aanslagen van 9/11 te New York en Washington en de navolgende golf van terreur (o.m. te Madrid en Londen) hebben binnen Europa een ruime beweging op gang gebracht om de strijd tegen het terrorisme te versterken.

De «Verklaring betreffende de Bestrijding van Terrorisme» van de Raad van de E.U. van 25 maart 2004 legde reeds de klemtoon op het versterken van de samenwerking tussen de politionele en justitiële autoriteiten van de lidstaten onderling en met de internationale instellingen.

In België werd in een eerste fase het wetgevend instrumentarium uitgebreid.

Zo kregen het Europees aanhoudingsmandaat en de gemeenschappelijke onderzoeksteams een wettelijk kader. Er werd een nieuw hoofdstuk inzake 'terroristische misdrijven' in ons Strafwetboek ingeschreven. De bijzondere opsporingsmethoden en andere methoden kregen een nieuw wettelijk kader zodat ze ook in de strijd tegen het terrorisme kunnen worden gebruikt. En in terrorisme gespecialiseerde onderzoeksrechters doen in de strafprocedure hun intrede.

Vele van deze wetgevende initiatieven maken vandaag nog het voorwerp uit van een maatschappelijk debat omtrent de proportionaliteit van de maatregelen en hoe deze zich verhouden tot de fundamentele rechten en vrijheden van het individu.

In een tweede fase werden initiatieven genomen om de werking van de politie-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten beter op elkaar af te stemmen. Voor de analyse van de terroristische dreiging tracht men maximaal gebruik te maken van alle beschikbare informatie.

De wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (houdende de oprichting van het OCAD) is desbetreffend een mijlpaal: de wet zoekt voor de modaliteiten van samenwerking en informatie-uitwisseling een evenwicht tussen enerzijds de rechten en vrijheden van het individu en anderzijds het algemeen belang en het recht van de staat om zich te beschermen tegen bepaalde vormen van criminaliteit.

Uiteraard is het verhaal niet af. Vele nieuwe uitdagingen dienen zich aan, zoals:

  • het wettelijk regelen van de onderzoeksmethoden waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten beschikken (de zgn. BIM);
  • de proactieve (en maatschappelijke) aanpak van radicalisme;
  • het onderling op elkaar afstemmen van de inspanningen van alle actoren in de veiligheidsketen

http://www.dsb-spc.be/web/index.php?Itemid=64&id=40&a...

====

Minister Milquet: Veiligheid en Terreur:
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04...

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen:
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-...

Minister Milquet’s akties tegen terroristische activiteiten zijn geen sukses:
http://morkhoven.wordpress.com/2013/04/21/minister-milque...

19-04-13

Brussel is een walgelijke europese stad

Morkhoven.Boeykens.jpgHet is niet zonder persoonlijke belang dat Guy Verhofstadt, voorzitter van de groep der europese liberalen, op zo'n agressieve manier voor een federaal europa met een eigen bank en leger pleit.

Hij is immers bestuurslid van Sofina, een Belgische holding actief in de gas- en petroleumindustrie waarvan de steenrijke graaf Etienne Davignon, de ere-voorzitter is.

En Verhofstadt wordt ook al enkele jaren als mogelijke voorzitter van het Europees Parlement en de Europese Unie genoemd.  Zijn dagen worden dus voornamelijk gevuld met het lobbyen voor de europese groot-industrie die door de wapen- en de petroleummaatschappijen geleid worden.

Terwijl de europese landen allerlei financiële noodprogramma's  aankondigen en de europese bevolkingen verpauperen, gaat het dank zij de 500 miljoen Europese belastingbetalers crescendo met de Brusselse economie.

De salariëring van de europarlementariërs is onlangs teruggeschroefd tot het salaris van een Kamerlid in eigen land.   Ze moeten het dus doen met 92.899,87 euro op jaarbasis, exclusief eindejaarsuitkering. Dat is nog altijd meer dan het inkomen van de talrijke werklozen en daklozen omdat de huurprijzen door een gebrek aan kontrole van de Brusselse overheid de pan uitrijzen.

Gelukkig hebben de Europarlementariërs nog een aantal fiscale voordeeltjes om te overleven..

Vanwege hun armzalig inkomen mogen ze ook taal- en computercursussen volgen die door de europese burger worden bekostigd. En de reis - en verblijfskosten zijn ook gratis.

Verder genieten europarlementariërs van een gratis ongevallenverzekering, alsmede een gratis reisverzekering en levensverzekering.  Ook de ziektekosten zijn gratis, zowel voor de europarlementariërs zelf als hun familieleden.  Alles wordt vergoed: brillen, contactlenzen, tandartskosten, hydrotherapie, modderbaden, aerosoltherapie, accupunctuur enzoverder.
Wanneer europarlementariërs het veld moeten ruimen, behouden zij twee jaar lang bovengenoemde voordeeltjes terwijl de europese regeringen steeds over bezuinigingen en belastingsverhogingen spreken.  Zij blijven ook genieten van tal van geneugten zols EU-kortingen in restaurants, cafés, bibliotheken en telefoonkosten.

Europese ambtenaren krijgen hun pensioen uitbetaald tegen een speciaal gereduceerd EU-belastingtarief (13 tot 17 procent afhankelijk van familieomstandigheden)

En dan is daar natuurlijk altijd nog de mogelijkheid een familielid in te huren als assistent. Kun je gewoon declareren en tot 2014 mag je je partner in ieder geval op de loonlijst laten staan. Extra inkomsten door deze truc speciaal? Zo’n 60.000 euro op jaarbasis. Daarnaast mag je nog gewoon een secretaresse inhuren en een paar onderzoekers. 

Vanzelfsprekend wordt er op allerlei mogelijke manieren geknoeid om nog meer geld in het laatje te krijgen. Inzake reiskosten, wordt er dikwijls een dealtje gesloten met een lokaal reisbureau.  Men bestelt bijvoorbeeld wekelijks een duur ticket terwijl men in werkelijkheid gebruik maakt van low cost airlines als Easy Jet en Ryan Air.  Jaarlijks worden er voor mensen die kunnen aantonen dat zij iets te maken hebben met het Europees parlement, nog voor 3750 euros opzij gelegd voor reisjes wereldwijd.

Iedere Europarlementariër heeft recht op twee volledig gemeubileerde kantoren en een kantoor in het land van herkomst. Dat mag gewoon de bezemkast thuis zijn, waarvoor men vervolgens 45.000 euro declareert. Gratis wonen dus. Dat is al een heel pak beter dan in de hal van een kerk te gaan slapen omdat men geen betaalbare woning vindt.
Europarlementariërs krijgen voorts 267 euro per dag als onkostenvergoeding. Bonnetjes hoeven niet te worden overlegd. Dus wekelijks even afstempelen in het Euro parlement en declareren. Uitgaande van de 40 weken per jaar dat er wordt vergaderd levert dit 75.000 euro op.

Bij elkaar opgeteld ontvangt een gemiddelde Europarlementariër jaarlijks 416.000 euro aan salaris, onkostenvergoedingen en pensioen. Een termijn, van vijf jaar, levert dus dik twee miljoen euro op. Of zoals de Times schrijft: met een beetje goeie financiële adviseur hou je jaarlijks dik 200.000 euro op, wat neerkomt op een miljoen per ambtstermijn. Zonder rente.

14:11 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, Brussel, europese stad | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |