24-10-12

Sp.a politiek sociale woningen

Bruno.Tobback.jpg

2 oktober 2012

Geachte heer Boeykens, Dank voor uw mail van 27 september over fraude bij de sociale huisvestingsmaatschappij van de stad Geel. Het betreft hier concrete klachten aan het adres van een huisvestingsmaatschappij. Ik ken de details van het dossier niet en kan als partijvoorzitter niet tussenkomen in deze aangelegenheid. Dit valt trouwens onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Wonen, Freya Van den Bossche. Daarom stuur ik uw aanklacht door voor verdereopvolging. Met vriendelijke groeten, Bruno Tobback Voorzitter sp.a

-----

24 oktober 2012 15:14
Onderwerp: Fraude bij sociale huisvesting Geel
Aan: "sp.a" <info@s-p-a.be>


Geachte Heer Tobback,
 
Betreft: Geelse Huisvesting
 
De verkiezingen zijn nu gepasseerd.  
Vandaar dat ik u opnieuw contacteer inzake de fraude van de Geelse Huisvestingsmaatschappij in verband met het toekennen van sociale woningen.
 
Ik verzoek u tevens om aandacht te besteden aan de door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. geleide petitities en klachten tegen de bewoners van sociale woningen in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (waar hij zelf woonachtig is).
Victor V. is tevens bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij. 
 
Wat gebeurt er nu met de mensen die door de vreemde praktijken van Victor V., die tevens gemeenteraadslid van Herentals is, ten onrechte uit hun huis werden gezet ?
 
U begrijpt wel dat de Geelse Huisvestingsmaatschappij de hierboven beschreven wantoestanden zal ontkennen.
 
Vandaar dat ik u alle artikels en informatie inzake het bovengenoemd dossier, stelselmatig zal toezenden, en de kwestie publiekelijk in vraag zal stellen.
 
In het verleden heb ik alle Sp.a-mandatarissen terzake aangeschreven en ik vond het bijzonder vreemd dat men ervoor koos om deze zaak dicht te dekken.
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
met vriendelijke groet,
 
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

82 -jarige zieke vrouw door politici op straat gezet

 

vrouw.82jaar.op.straat.geelsehuisvesting.jpg

8.3.2011

Enkele dagen geleden brachten we verslag uit over een vrouw in de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Herentals) die een zelfmoordpoging ondernam, nadat de Geelse Huisvesting liet weten dat zij op straat zou gezet worden.

De vrouw woont met haar gezin en zieke 82-jarige zieke moeder reeds 23 jaar in een sociale woning. Zij betaalde altijd tijdig haar huurgeld en zij had nooit problemen met de Geelse Huisvesting.

De problemen ontstonden toen er enkele jaren geleden een fabrieksdirecteur met zijn vrouw en dochter naast het gezin B. kwam wonen.

In den beginne was de relatie zeer vriendschappelijk maar toen de fabrieksdirecteur voortging op de geruchten dat zijn dochter door mevrouw B. voor zwartwerk werd aangegeven, sloeg de sfeer om.

De fabrieksdirecteur stelde, met enkele nieuwe vrienden in de wijk, een petitie op waarin hij zijn buurvrouw van 'geluidsoverlast' beschuldigde. De Geelse Huisvesting nam deze klacht ernstig alhoewel de 'geluidsoverlast' nooit door de politie werd vastgesteld en er nooit een Proces-Verbaal van werd opgemaakt.

Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, liet de laatste tijd niet na om voortdurend te herhalen dat 'het gezin B. niet wilde meewerken aan de voorgestelde verzoeningspogingen en dat men nu voldoende geduld had uitgeoefend'. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: 'Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord'.

Er bestaat zelfs een bandopname van een gesprek waarin Ilse V. zegt dat de fabrieksdirecteur weigerde om aan de ronde tafel te gaan zitten met zijn buren.

De fabrieksdirecteur die, gezien zijn inkomen geen recht heeft op een sociale woning, is inmiddels, zonder op een wachtlijst te worden geplaatst, voor de 5de keer naar een andere sociale woning verhuisd zodat het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Freya Van den Bossche, Vlaamse minister van Woonbeleid, werd aangeschreven omtrent deze zaak. De Minister is dus op de hoogte van het geknoei met het toewijzen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en de onterechte uitdrijving van het gezin B. met de zelfmoordpoging tot gevolg.

De minister werd tevens gewezen op het feit dat vorig jaar een man uit dezelfde wijk, nadat hij in een petitie van enkele buurtbewoners werd aangeklaagd, ook al op straat werd gezet door de Geelse Huisvesting. Deze man betrok ook reeds meer dan 20 jaar een sociale woning en had nooit poblemen met de Geelse Huisvesting.

Zijn buurvrouw Hilde C., was één van de initiatiefnemers van de petitie.

Zoals de fabrieksdirecteur, had ook deze vrouw geen recht op een sociale woning omdat zij geen 3 jaar lang in de gemeente was ingeschreven zoals het reglement voorschrijft, en over een eigen huis te Berlaar beschikte. Toch kreeg zij een sociale woning van de Geelse Huisvesting toegekend. Dat gebeurde dank zij de bemiddeling van enkele Herentalse politici die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen.

Minister Van den Bossche (Sp.a) werd verzocht om deze zaken grondig te laten onderzoeken.


Nawoord: Minister Van den Bossche (Sp.a) vond het niet nodig om een onderzoek in te stellen en het gezinnetje Vervloesem (vrienden maar geen familie van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem), werd na ruim 20 jaar correct de huur te hebben betaald, met hun 80-jarige zieke en bedlegerige moeder, als een vuilbak op straat gezet. Sp.a staat voor 'Sociaal', 'Progressief' en 'Alternatief'...

18:08 Gepost door skieven zievereer in Actualiteit, politieke fraude, sociale woningen, sp.a | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.