14-10-12

Verkiezingsresultaten Antwerpen: Open VLD, Sp.a en CD&V krijgen klappen

Open.VLD.verkiezingen.Antwerpen.jpgDe vzw Werkgroep Morkhoven heeft een aktieve rol gespeeld bij de voorbije verkiezingen en zal ervoor zorgen dat de politici van Open VLD, Sp.a en CD&V verder afgestraft zullen worden indien zij bepaalde dossiers blijven dichtdekken en de grondwettelijke rechten van de burger blijven schenden.

---  

Kloof tussen N-VA en Stadslijst in Antwerpen wordt groter

14 oktober 2012

ANTWERPEN - De eerste resultaten voor de stad Antwerpen zijn binnen. Het ziet er naar uit dat N-VA de grootste partij wordt. Met 92 van de 361 stembureaus geteld, strandt de partij van Bart De Wever op 38,9 procent. De Stadslijst van huidig burgemeester Patrick Janssens hinkt achterop met 28,1 procent. Opvallend: PVDA+ is op dit moment groter dan Open VLD.

Alle anderen partijen behalen geen 10 procent. In de Zuiderkroon, het hoofdkwartier van N-VA, wordt al voorzichtig gejuicht. NVA-aanhangers zwaaien duchtig met vlaggen. 

De eerste resultaten wijzen op een aanzienlijk verlies (-23, 6%) voor Vlaams Belang. De partij van Filip Dewinter kan voorlopig nog op 9,9 procent rekenen en staat voorlopig op een derde plaats.

Voor Vlaams Belang-kopstuk Gerolf Annemans is die terugval geen verrassing. 'Het is de bevestiging van de tendens van de verkiezingen van 2009 en 2010. We zien dat veel van onze kiezers zijn overgelopen naar de N-VA. Maar het is belangrijk om te zien wat overblijft als de rook om ons hoofd is verdwenen', aldus Annemans.

Groen volgt op vier en stijgt met 3,2 procentpunt tot net geen 8 procent. Verrassend is dat PVDA+ over Open VLD spingt. De partij stijgt met 5,8 procentpunt en haalt 7,6 procent. 

Open VLD volgt met 5,6 procent. De liberalen verliezen ruim 4 procentpunt. 'Ik denk niet dat er een probleem is voor Open VLD in Antwerpen', reageert Kris Luyckx (Open VLD). 'We zijn met een nieuwe ploeg gestart, waar zeker toekomst in zit.' Hij geeft toe dat de verkiezingen voor Open VLD in Antwerpen misschien te vroeg komen. 'Ik blijf geloven in de toekomst en in een herstel in 2014.'

Rood volgt met 1,1 procent. 

De Wever: 'Als Groen goed scoort, heb ik een totale overwinning'

De Wever gaf nog voor de eerste uitslagen binnen liepen een korte analyse voor de camera van VTM. 'Het kan twee richtingen uitgaan', aldus de N-VA lijsttrekker. 'Ofwel is er een effect waarbij de twee titanen elkaar hebben geholpen. Het zou kunnen dat Groen en VB dan lager scoren dan verwacht. Maar het omgekeerde kan ook gebeuren. De mensen kunnen de Titanenstrijd beu zijn. Groen en VB zouden béter kunnen scoren dan verwacht. Of één van de twee kan beter scoren dan verwacht. Daar heeft Janssens op ingespeeld. Hij probeerde de score van Groen terug te dringen en hoopt dat VB goed zal scoren. Als dat gebeurt, ben ik eraan voor de moeite. Als het omgekeerde gebeurt, is Janssens eraan voor de moeite. Als Groen goed scoort en het VB slecht, heb ik een totale overwinning.'

Welke coalitie?

Net als zes jaar geleden stort de wereldpers zich op de strijd om 't Schoon Verdiep. Alle ogen zijn gericht op de clash tussen huidig burgemeester Janssens en zijn grote uitdager De Wever.

De Wever hoopt een einde te maken aan negentig jaar van socialistisch beleid. Maar met wie gaat hij een coalitie vormen? De kans lijkt klein dat N-VA zonder de Stadspartij (SP.A en CD&V) kan regeren. Dan blijft de Antwerpse coalitie (N-VA/Open VLD/CD&V/SP.A) na zondag onveranderd. Maar wil N-VA dat wel? Het zal moeilijk worden om met de andere formaties aan genoeg zetels te komen. Groen, met lijsttrekker Meyrem Almaci, hoopte op een ‘progressieve coalitie'.

De Antwerpse inzet heeft ook nationale gevolgen. Een overwinning voor N-VA betekent een eerste stap naar de verovering van de macht in Vlaanderen. De partij wil zich ‘verankeren' om in 2014 de finale ‘revolte' tegen het federale België in te zetten.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

-------

Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel 

Brussel, 11.9.2012

Geachte Mevrouw Turtelboom,

Betreft: Belgische Staat - Marcel Vervloesem - contactverbod - discriminatie - regeerakkoord

Mag ik u nogmaals doen herinneren aan mijn schrijven waarin ik u wijs op het feit dat de Belgische Staat (Justitie) Marcel Vervloesem verboden heeft om mij te contacteren terwijl we meer dan 30 jaar samen aktie voerden en we dus zeer goed bevriend zijn ?

Dat contactverbod werd hem opgelegd bij zijn voorlopige invrijheidsstelling enkele jaren geleden en werd onlangs door het hof van beroep te Antwerpen dat een meer dan speciale rol speelde in de dossiers rond kindermisbruiken, hernieuwd.

Ook met prinses Jacqueline de Croÿ, die ondervoorzitster is van onze vereniging en die tevens persoonlijk zeer goed bevriend is, mag Marcel Vervloesem geen contact opnemen.

Dat is onmenselijk.  Het is ook een ontoelaatbare tussenkomst in vriendschaps- en andere relaties van Belgische burgers.  De Belgische Staat kan de vriendschapsrelaties van haar burgers niet verbieden.  Zij mag de contacten tussen aktievoerders en levenslange vriendschappen  niet trachten te vernietigen omdat zij bepaalde zaken wil dichtdekken.

Daar komt nog eens bij dat Marcel Vervloesem die stichter is van onze vereniging, ook nog steeds bestuurslid is van onze vereniging en de Belgische Staat op die wijze het functioneren en verderbestaan van onze vereniging belet. 
Volgens onze wettelijke statuten moet onze vereniging regelmatig bestuurs- en algemene vergaderingen organiseren waarop ondermeer beslissingen worden genomen door het voltallige bestuur. Dat kan al enkele jaren niet meer omdat de Justitie Marcel Vervloesem verbiedt om nog verder contact met de andere bestuursleden van onze vereniging op te nemen.
Ik heb de indruk dat de Belgische Staat de werking van onze vereniging tracht te ondermijnen en onze vereniging tracht te doen ontbinden.
Dit betekent echter een aantasting van het recht van iedere Belg om deel uit te maken van een vereniging en om een wettelijke vereniging op te richten in België.
Ik vrees dat het contactverbod dat Marcel Vervloesem per vonnis werd opgelegd, zal gebruikt worden om ook andere wettelijke verenigingen in België, waaronder de vakbonden, op deze manier het zwijgen opleggen. 
Men kan zich zelfs afvragen of de wettelijke verenigingen in België nog wel een wettelijk bestaansrecht hebben.

De beslissing van de Belgische Staat (Justitie) in de zaak Vervloesem, is ook totaal tegenstrijdig met het feit dat mevrouw de Croÿ en ik gedurende twee jaar lang het recht kregen om Marcel Vervloesem wekelijks in de gevangenissen van Hasselt, Brugge en Turnhout te gaan bezoeken.
Waarom kreeg hij dan plots een contactverbod bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ?
Tegen mevrouw de Croÿ en mezelf loopt er immers geen enkel gerechtelijk onderzoek en we hebben geen strafblad.

Marcel Vervloesem kreeg bij zijn voorlopige invrijheidsstelling ook een contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven en tevens zonder strafblad) 'omdat die zijn steun voor Vervloesem had uitgesproken'.

Er zijn nog andere zaken waarover ik mij ernstige zorgen maak. 
Marcel Vervloesem heeft bijvoorbeeld al zes jaar lang een spreekverbod met de pers. Dat werd hem destijds door de Turnhoutse rechters die nalieten om de kinderpornozaak Zandvoort te onderzoeken, per vonnis opgelegd.  De beslissing werd door middel van vonnissen van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank en het hof van beroep te Antwerpen, steeds verder verlengd.
Ik dacht dat er een persvrijheid en een recht op vrije meningsuiting bestonden in België.

Marcel Vervloesem kreeg ook een reisverbod om hem te beletten op buitenlandse kongressen over de kinderpornonetwerken te spreken.  Enkele jaren geleden kreeg hij ook al het verbod om in de Belgische Senaat over de kinderpornonetwerken te komen spreken terwijl oud-senaatsvoorzitter Anne-Marie Lizin hem daartoe reeds had uitgenodigd. 

Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijdt.
Ik dacht dat iedere Belg het recht heeft om deel uit te maken aan een vereniging en het aanklagen van kindermisbruiken, in tegenstelling tot het toedekken van kindermisbruiken waaraan de Belgische autoriteiten zich schuldig maakten, geen misdaad is.

Deze gang van zaken gaat tevens regelrecht in tegen het regeerakkoord dat voorstelde om protocol 12 bij het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens goed te keuren waardoor het Europees Hof van Straatsburg de discriminaties ten opzichte van Europese burgers en nationale minderheden kan onderzoeken.  De Senaat keurde dat protocol op 1.12.2011 goed.

Om te verhinderen dat de kiezer op 14 oktober 2012 zal stemmen voor iemand die akkoord gaat met de voornoemde illegale praktijken, verzoek ik u om uw verantwoordelijkheid als justitieminister in deze zaak, op te nemen.
Gezien u persoonlijk tussenbeide kwam in de zaak rond de Antwerpse diamantfraude, in de zaak Belkacem en in de zaak van kamerlid Laurent Michel, kan dat geen enkel probleem zijn.  
Vergeet ook niet dat u op 15.1.2012, naar aanleiding van het gecontesteerde bezoek van een aantal Antwerpse magistraten aan een Jain-tempel in Wilrijk, zei dat u 'om elke zweem van partijdigheid bij magistraten te vermijden, de deontologische code voor de magistratuur wil herbekijken'.
En op 29.4.2012, nadat drie Antwerpse onderzoeksrechters vrijuit gingen na gesjoemel met telefoontaps, kondigde u een 'tuchtstraf voor magistraten' aan. Daarbij zei u dat 'magistraten op dezelfde manier berecht moeten kunnen worden als eender welke andere burger'.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,


Jan Boeykens
Faidersstraat 10
1060 Sint-Gillis

Kopie: pers, verenigingen, europese instellingen, slachtoffers van justitie,

Op deze brief kwam, in tegenstelling tot vroegere brieven, een administratief antwoord maar daar blijft het voorlopig bij.  Is dit antwoordje misschien uitsluitend bedoeld om geen kiezers af te stoten en de Open VLD voor te blijven stellen als een politieke partij die opkomt voor de 'Vrijheid' en de 'vrijheid van meningsuiting' ?  Zolang deze zaak niet wordt opgelost, roepen we de kiezers op om zeker niet op de Open VLD en Annemie Turtelboom te stemmen.

De commentaren zijn gesloten.