22-06-12

Is Sharia4Belgium de 'grootste bedreiging voor de democratie' ?

De.Wever.nva-strafrechter-moet.jpgAlain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, noemde Sharia4Belgium 'de grootste bedreiging voor de democratie'.  We zijn het echter niet eens met zijn standpunt. 

---

 
Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, via de pers (wat een nogal ongebruikelijke manier is voor de Staatsveiligheid), het volgende: 
'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden.  Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.
 
Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, zei Theo Francken van de N-VA:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Ik wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.
 
Op 26 maart 2012, dezelfde dag dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'
 
Op 5 juni 2012 (dus na het incident met de boerka-vrouw en de daaropvolgende  manifestatie te Molenbeek), zei justitieminister Turtelboom (Open VLD):
'Ik vind de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen "een beetje vreemd".  Het gerecht is al volop aan het werk. Het positief injunctierecht is bovendien ook geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken. Als de beroepsprocedure van Belkacem is afgelopen, wil de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bekijken of hij Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken.'
 
Op 5 juni 2012 vond Justitieminister Turtelboom (Open VLD) de oproep van Bart De Wever over Belkacem dus "een beetje vreemd" en vond ze dat het gerecht 'haar werk moet doen'.   Maar anderzijds ging ze akkoord met het voorstel dat N-VA-er Theo Francken twee dagen na de verklaring van Alain Winants van de Staatsveiligheid deed.  Zij verklaarde namelijk dat zij met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil bekijken of hij 'Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken'.  Turtelboom ging zelfs nog een stap verder dan Van Hecke om 'gevaarlijke nieuwe Belgen de nationaliteit af te nemen' want Belkacem werd namelijk in België geboren en ging er naar katholieke scholen.
 
Op 7 juni 2012 (dus twee dagen na voorgaande verklaring) stelde Turtelboom dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat Belkacem's Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
Van een vraag om uitlevering van Belkacem die dus sinds zijn geboorte Belg is, was er echter geen sprake. 
 
Op 8 juni 2012 betreurden de advocaten van Fouad Belkacem terecht dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht zich mengen in een debat dat enkel en alleen voor de rechterlijke macht gevoerd kan worden. De advocaten stelden in een persbericht dat zo de scheiding der machten in gevaar komt.  De advocaten vroegen zich daarnaast ook af of er nog wel sprake kan zijn van een eerlijk proces.  Ze vroegen alle partijen om rust in het dossier en verzochten uitdrukkelijk dat een sereen debat kan plaatsvinden met eerbiediging van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces.
 
Minister Turtelboom die enkele maanden geleden nog 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' bepleitte, ging echter gewoon verder op de ingeslagen weg.  Op 10 juni 2012 zei ze: 'Wat er door de Raadkamer ook beslist wordt, Belkacem blijft minstens nog zes maanden in de cel.'
 
Op 12 juni 2012 kwam Belkacem voor de raadkamer.  Belkacem's advocaten Walter Damen en Sven Mary maakten toen bekend dat de beschikking van de raadkamer waarin de aanhouding van Belkacem bevestigd wordt, op 11 juni 2012 al in het dossier zat. Dus nog voor zij de kans kregen om hun zaak te pleiten. Ze was wel nog niet ondertekend.  "Daaruit blijkt minstens een schijn van vooringenomenheid of partijdigheid en daarom hebben we een verzoekschrift neergelegd om de voorzitter te wraken", aldus de advocaten. De voorzitter van de raadkamer besliste dat hij in die omstandigheden niet meer kon zetelen en trok zich terug. 
De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. 
Justitieminister Turtelboom ontkende de kritiek dat er politieke motieven zijn bij de beslissing om Belkacem een oude straf te laten uitzitten.
 
Op 12 juni jl. maakte Turtelboom bekend dat er 11.491 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten. Onder hen: een grote groep voorlopig gehechten en ook 6.544 veroordeelden.  Slechts één enkele zat een straf uit onder de zes maanden. Dat is niét Belkacem, want die zit nog in voorhechtenis.
Minister Turtelboom schijnt de politiek opgeklopte heisa rond Sharia4Belgium en Faoud Belkacem electoraal te willen uitbuiten. Ze verklaart dat zij de uitvoering van de straffen onder de zes maanden van zo'n 20.000 mensen, 'meer mogelijk wil maken'. 
 
Ook de extreem-rechtse partijen laten van zich spreken. Op 19 juni 2012 werd er op initiatief van de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen betoogd tegen het “islamitisch fascisme”.  Op het Polaertplein, aan het justitiepaleis van Brussel, vertrok gelijktijdig een tegenbetoging van vooral Franstalige socialistische en christendemocratische jongeren.  De jongeren werden door de oproer-politie in elkaar geslagen. Men kan zich afvragen of dit niet het gevolg is van de 'repressie' waartoe Premier Di Rupo, ministers  en regeringspartijen opriepen. 
 
Terwijl Sharia4Belgium al wekenlang als een 'terreurdreiging' wordt afgedaan, blijft het stil rond het Vlaams Belang dat wegens de aanzetting tot haat en onverdraagzaamheid veroordeeld werd maar dat, zoals de Liga voor de Rechten van de Mens opmerkte, na haar veroordeling, gewoon verder ging met het zaaien van haat en onverdraagzaamheid...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Bart De Wever

Commentaren

Er zijn problemen met de publicatie van de foto van Bart De Wever op deze blog.

En het onderstaande artikel was, na publicatie, niet op ons scherm te zien.

-----

Een frisse bries in Brussel: Egalité

De Brusselse verzetsbeweging Egalité neemt stelling in het debat rond Sharia4Belgium. Deze organisatie verbieden: nee. De leden de Belgische nationaliteit afnemen: kan niet. Uitwijzingen naar Marokko: tegen!

Egalité is geen goede maatjes met S4B. Ideologisch zijn het tegenpolen. S4B scheldt op ongelovigen en droomt van een herstel van het kalifaat, en combineert dat met homofobie en andere reactionaire neigingen. Egalité komt op voor de rechten en de belangen van de quartiers, voor werkgelegenheid en gelijke rechten, en is tegen racisme, islamofobie en homofobie. En het verdedigt ook de rechten van de Palestijnen: Gaza en Brussel liggen in de ideologie van Egalité niet ver van elkaar.

Ook lastposten hebben rechten

Egalité zegt last te hebben van S4B: provocaties en beledigingen tijdens manifestaties en ook bij pro-Palestijnse acties en verkiezingscampagnes. Toch is Egalité tegen een verbod van de S4B, want Egalité verdedigt het recht op vrije meningsuiting voor iedereen.
Egalité wijst erop dat de moslims, en ruimer nog: alle mensen met een migratieachtergrond, dag na dag geconfronteerd worden met beledigingen en agressie door islamofoben en zionisten, en vaak ook met broodroof. Daar wordt, zo stelt de beweging, door de autoriteiten niet tegen opgetreden. Egalité verwerpt dan ook de zogeheten ‘verdediging van de democratie tegen het nieuwe islamitisch fascisme’ door de Belgische autoriteiten. De beweging ziet het verbieden van S4B als een stapje verder in het islamofobe klimaat van België en in het slopen van democratische rechten.

Als de regering echt de democratie wil verdedigen zou ze beter een eind maken aan de discriminatie van de allochtone gemeenschappen. Dat ze begint met het schrappen van de antiboerkawet, het afschaffen van hoofddoekverboden in scholen e.d., het afzien van uitwijzing van Marokkaanse gevangenen naar Marokko. Dat ze zorgt voor goede scholen en voor werkgelegenheid!

Verkiezingsstrijd gestart

Egalité combineert deze duidelijke stellingname met de aankondiging van haar verkiezingsdeelname. De beweging kwam, maar twee maanden oud, in 2009 op bij de regionale verkiezingen en haalde een opmerkelijk resultaat: 4289 stemmen. In 2010 deed ze mee aan de federale verkiezingen en geraakte in Brussel-Halle-Vilvoorde aan 5670 stemmen.

Nu de thema’s werkgelegenheid, onderwijs, racisme, islamofobie, hoofddoekenpesterij, zionisme en politiebrutaliteit in de Brusselse quartiers dagelijkse gespreksstof zijn, is het uitkijken naar het aantal stemmen dat de verzetsbeweging en partij Egalité, die zich profileert rond deze thema’s, bij de komende gemeentelijke verkiezingen zal behalen.

http://www.egalite.be/?p=3080

Gepost door: Yves | 22-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.