16-06-12

Sharia4Belgium: De rol van Bart De Wever

De.Wever.nva-strafrechter-moet.jpg

De man achter de schermen: Bart de Wever (N.VA)

--

24 maart 2012 - Vandaag:
Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, wil onderzoeken of Sharia4Belgium verboden kan worden. Dat zegt hij in een gesprek met een Coreliokrant.  "Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme (een puriteinse, extremistische strekking in de islam, die wil dat we leven zoals de profeet Mohammed in de zevende eeuw, nvdr) de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Publiekelijk zeggen ze dat ze tegen geweld zijn, maar in achterkamers klinkt iets anders", zo zegt Winants. "Hun moederbeweging Sharia4Uk is in Groot-Brittannië verboden, en in Duitsland zijn soortgelijke beslissingen genomen. Ik denk dat het nuttig is te bekijken of dit in ons land ook mogelijk is."  En Winants gaat verder: "Van de 600.000 moslims in België, zijn er een duizendtal volgelingen van het salafisme, en een 100-tal militanten. Hoeveel er bereid zijn over te gaan tot terrorisme, valt moeilijk te schatten. Het is een zeer kleine minderheid van de moslims. Als we spreken over mensen die naar conflictgebieden zoals Afghanistan trekken, zijn het er een tiental."

26 maart 2012 - Gazet van Antwerpen:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Theo Francken (N-VA) wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

26 maart 2012 - www.belg.be:
N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.'

Commentaren

Extreem-rechts in Brussel...

Stad Brussel geeft toestemming voor manifestatie tegen Sharia4Belgium

BRUSSEL 15 juni 2012 - De Stad Brussel heeft toestemming gegeven voor de betoging tegen het "islamistisch fascisme" van Sharia4Belgium, een initiatief van de Personenpartij, op zondag 17 juni. De betoging start om 11 uur aan het Koningsplein in de hoofdstad. Er worden tegenbetogers verwacht. Die zouden op hetzelfde uur manifesteren, maar wel een ander parcours volgen.

De Personenpartij organiseert de manifestatie uit protest tegen de uitwassen van een fanatieke islam en de gevaren ervan voor de democratie en het vreedzaam samenleven, zo luidt het.

De partij vraagt ook aan de moslims die gekant zijn tegen extremisme, om zich bij de manifestatie aan te sluiten.

Er zijn al tegenbetogingen aangekondigd, onder meer van de Franstalige KAJ uit Brussel en van de ABVV-jongeren, om elke vorm van fascisme te verwerpen, ook die van de Personenpartij.

De stad Brussel en de politie zullen erover waken dat de verschillende manifestaties uit elkaar gehouden worden.

Gepost door: Yves | 16-06-12

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.