12-06-12

De Belgische Staatsveiligheid moet ernstig worden genomen...

belgische-geheime-diensten-spioneren.jpgDe oproep om Sharium4Belgium en andere organisaties te verbieden, gebeurde ondermeer op vraag van de Belgische Staatsveiligheid.  En dat is verontrustend te noemen.  
 
Welke organisaties en bewegingen gaat de Belgische Staatsveiligheid in de toekomst verbieden ? Ligt er ook al een voorstel op tafel om het stakingsrecht en het recht om te manifesteren, af te schaffen 'omdat deze rechten kunnen misbruikt worden om op te roepen tot geweld' ?  En door welke politieke partijen worden deze voorstellen ondersteund ?
 
-----
 
'Sharia4Belgium: N-VA wil gerecht nieuwe middelen geven om op te treden'
 
26 maart 2012
 
N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever heeft veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.
Bart De Wever: “Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.”
Bart De Wever kondigt ook aan dat zijn fractie in de Kamer een wetsvoorstel zal indienen dat het gerecht nieuwe middelen zal geven om op te treden ten aanzien van misdadigers. De N-VA wil het mogelijk maken dat bij een veroordeling ook de nationaliteit van misdadigers afgenomen kan worden, zodat zij het land kunnen worden uitgezet.
 

De commentaren zijn gesloten.