05-03-11

Fraude en corruptie inzake sociale woningen: kamerlid Renaat Landuyt

250_0_KEEP_RATIO_SCALE_CENTER_FFFFFF.jpgIn een publiekelijk schrijven aan SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt: Onlangs trachtte een vrouw uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven zich van het leven te beroven. Dat gebeurde nadat zij vernam dat zij, met haar gezin en 80-jarige zieke moeder, door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning wordt gedreven. De vrouw woont met haar haar gezin en moeder al 23 jaar in de sociale woning van de Geelse Huisvesting. Zij hadden nooit problemen en betaalden hun huur altijd correct. Een paar jaar geleden kwam er een fabrieksdirecteur (die geen recht had op een sociale woning) naast haar wonen. Die beschuldigde zijn buurvrouw ervan dat zij verantwoordelijk was voor het aangeven van zijn dochter voor 'zwartwerk', wat niet het geval was. Nadien stelde hij met een 10-tal buren een petitie op over 'geluidsoverlast' die, zonder onderzoek of vaststelling door de politie, door de wijkagent als klacht aan de Geelse Huisvesting werd overgemaakt. Die liet haar sociaal assistente Ilse V. een 'verzoeningsgesprek' opstarten. Ilse V. schreef in haar brief van 4.11.2008 aan mevrouw Breughelmans: 'Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben negatief geäntwoord'. Ilse V. verklaarde achteraf tegenover de vrederechter en politici dat mevrouw Breughelmans de verzoeningspogingen 'steeds tegenwerkte'. Op die manier vervalste zij het ware het onderzoek en koos zij partij voor de fabrieksdirecteur die intussen voor de 5de keer verhuisd is naar een andere sociale woning. De zaak werd voorgelegd aan Minister Freya Van den Bossche met het verzoek om ook de onterechte toekenningen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en andere Woningmaatschappijen te laten onderzoeken. De Geelse Huisvesting kende enkele jaren geleden ook een sociale woning toe aan een vrouw uit Berlaar die over een eigen woning beschikte. De vrouw probeerde via enkele ministers aan een sociale woning te geraken. Toen dat mislukte nam zij contact op met Herentalse raadsleden die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen. Alhoewel de vrouw ook niet voldeed aan de voorschriften (3 jaar lang in de gemeente van de aanvraag wonen), werd zij onmiddellijk bovenaan de wachtlijst gezet en verkreeg zij onmiddellijk een sociale woning. Er zijn ook tal van gevallen bekend van mensen die een sociale woning betrekken van de Geelse Huisvesting terwijl zij over een riant inkomen beschikken en drie luxe-auto's voor de deur hebben staan. Dat kan niet de bedoeling zijn van de Sociale Woningbouw die door de Vlaamse overheid met het geld van de Vlaamse belastingsbetaler wordt gesubsidieerd.

De commentaren zijn gesloten.